İK Politikası

CEY Savunma’da kuruluş aşamasından itibaren en fazla önem verilen konulardan birisi sahip olduğu en önemli değer olan insan kaynağıdır. Bu kapsamda oluşturulan İnsan Kaynakları politikası temel olarak çalışmaların temel iş ve meslek etiğine uygun olarak gerçekleştirildiği, kurumsal hedeflerle kişisel hedeflerin örtüştürüldüğü, çalışanların gelişimi ve sürekli öğrenmeye dayalı bir yapı üzerine kurgulanmıştır.

Özgün ve fark yaratan teknolojilerin üretilebilmesi için çalışanların yetkinliklerinin doğru bir biçimde değerlendirilmesi ve azami etkinlikte çalışmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla uygun çalışma koşulları sağlanmakta ve şirket içinde yaratıcılık ve inisiyatif kullanma teşvik edilmektedir.