Geliştirme Altyapılarımız

Şirketimizde sistem ve test mühendisliği ile yazılım mühendisliği alanında olgun ve kendini ispat etmiş geliştirme altyapıları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanıcı etkileşimi tasarım ve geliştirme için Qt, Swing, Oculus Rift, Leap Motion gibi teknolojiler kullanılmakta, dokunmatik arayüzler, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanılmaktadır. Windows, Linux ve Android gibi farklı ortamlarda çalışabilecek çapraz platform uygulamaları geliştirilmektedir. Tasarım ve geliştirmede çeşitli tasarım örüntülerinden yararlanılmakta, projelerde çoğunlukla nesne yönelimli analiz ve tasarım tercih edilmekte, uygun olması durumunda çevik yöntemlerden de yararlanılmaktadır.

Yüksek performanslı hesaplama için için paralel programlama, eş zamanlılık, çok parçacıklı tasarım, GPU programlama, veri yönelimli programlama, unsur/bileşen sistemleri, aktör tabanlı sistemler gibi yöntem ve teknolojiler kullanılmaktadır. Oracle, MySql, PostgreSql gibi farklı veritabanı uygulamaları; html5, LibGdx gibi web-tabanlı uygulamalar; ESRI, Luciad gibi coğrafi bilgi sistemleri, HLA ve DIS uyumlu MAK, Pitch, NGPro gibi birlikte çalışabilirlik altyapılarından yararlanılmaktadır.