Tanıtım

Şirket tanıtım broşürleri

TÜRKÇE: CEY Defence Brochure TR, ENGLISH: CEY Defence Brochure EN, FRANÇAIS: CEY Defence Brochure FR

Mikroservis mimarisi üzerine bir bildiri

USMOS 2017’de yayınlanan “Mikroservis Mimarisinin Avantajları: Bir Harp Oyunu Simülasyonu Projesinden Deneyimler” başlıklı bildirimiz: USMOS-Mikroservis Mimarisi

Simülasyon Teknolojileri Sunumu

USMOS 2017’de sunumunu yaptığımız “Simülasyon Altyapı ve Teknolojilerindeki Gelişmeler” başlıklı yazımızın genişletilmiş metni: USMOS-Simulasyon Teknolojileri