Simülasyon Altyapıları

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan modelleme ve simülasyon teknolojileri, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi olarak bu alanı ulusal kritik teknolojilerden birisi olarak ilân etmesinin ardından, daha da artan bir öneme sahip olmaya başladı. Eğitim, analiz, tasarım ve eğlence gibi oldukça yaygın kullanım alanları olan modelleme ve simülasyon dünyasında ürünlerin tasarımında ve üretilmesinde kullanılan altyapılar giderek standartlaşmaya, bu alanda geliştirilen teknolojiler de diğer alanlardaki teknolojilere öncülük etmeye başladılar.

Simülasyon altyapıları; genelde ilgili simülasyon sistemini koşturmak için gerekli olan yazılım bileşenlerini ifade etmek için kullanılır. M&S BoK’a (Modeling and Simulation Body of Knowledge) göre modelleme ve simülasyon altyapıları 3 ana kategori altında ele alınıyor: Standartlar, veritabanları ve yetenekler. Bu kategoriler içinde ise modeller, fiziksel ortam, senaryolar, veriler, parametreler, simülasyon bileşenleri, birlikte çalışabilirlik, standartlar, veritabanları gibi bileşenler, bu altyapının içeriğini oluşturan kavramlardan bazıları olarak veriliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın tanımladığı Modelleme ve Simülasyon Sözlüğü’ne göre modelleme ve simülasyon sistemleri ve uygulamaları, haberleşme, ağlar, mimariler, standartlar, protokoller ve bilgi kaynak veritabanları, bu altyapıları oluşturan bileşenler olarak ele alınıyor.

Yetkinliklerimiz     Ürün ve Çözümlerimiz