Yetkinliklerimiz-Görsel Uygulamalar

CEY Savunma, bu alanda sahip olduğu yetkinliklerle, simülasyon ve modelleme ile komuta ve kontrol sistemleri başta olmak üzere, benzer birçok sistemde kullanılabilecek görsellik uygulamaları geliştirmektedir.

  • Harp oyunu görsellik uygulaması bu konuda geliştirdiğimiz uygulamalardan ilkidir. Pencere tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzlerinden oluşan bu görsellik uygulaması çok sayıda farklı tipte pencere uygulaması içermekte, sisteme farklı özelliklerde arayüzler eklenmesine olanak sağlanmaktadır.
  • Bu alandaki bir diğer ürünümüz yapısal simülasyonlarda kullanılmak üzere geliştirdiğimiz görsellik yazılım altyapısıdır. Taktik çevre simülasyon yazılımı için geliştirdiğimiz projemizde de bu altyapının temellerinden yararlandık.
  • Bu alanında sahip olduğumuz bir diğer yetkinlik sanal ve arttırılmış gerçeklik alanında yaptığımız uygulamalardır. Müşterek simülasyon altyapı projesinde kavram ispatı amacıyla başladığımız bu alandaki çalışmalarımızda çeşitli hazır kütüphanelerden yararlanarak 3-boyutlu uygulamalar geliştirdik.

Ürün ve Çözümlerimiz