Yetkinliklerimiz-Komuta Kontrol Yazılımları

CEY Savunma, sahip olduğu yetkinliklerle aşağıdaki alanlarda dinamik, esnek, seri ve kullanımı kolay komuta kontrol çözümleri üretmektedir:

  • Farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirildiği veri füzyonu
  • Verilerin birleştirilip tek bir resim ile kullanıcılara sergilendiği ortak harekât resmi
  • Muharebe sahasında içinde bulunulan durumun tamamının algılandığı durumsal farkındalık
  • Büyük boyutlarda, hızlarda ve çeşitlilikteki verilerin yönetildiği büyük veri yönetimi
  • Farklı tipte sistem bileşenlerinin bir arada kullanıldığı yazılım tabanlı entegrasyon
  • Çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı olarak elde edilen görüntü işleme ve analizi